Vi deler ut 900.000 kroner til tiltak for lokalmiljøet og innbyggerne.
Søknad leveres innen 25. mars 2020
Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.Som lokalavis jobber vi for å skape et godt lokalsamfunn, for å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en positiv kraft i utviklingen av vår kommune/kommunene i vårt dekningsområde. Vår oppgave er både å være en åpen arena for ytringsfrihet og debatt og gjennom nyhets- og aktualitetsformidling å være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet.

Vi ønsker å engasjere våre lesere og alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen eller i noen lokalsamfunn, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Alle aviser eid av Amedia foretar tildeling av midler til allmennyttige formål i sine lokalsamfunn. Tildelingene skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.