Fredriksstad Blad deler ut 750.000 kroner
til tiltak for lokal­miljøet og innbyggerne.
Søknadsfrist: 1. mars 2022 klokka 24.00.
Tildelingen offentliggjøres 15. mai 2022.



Som lokalavis er det vår oppgave å være med på å skape et godt lokalsamfunn. Vi jobber for å speile og utvikle lokal kultur og identitet i tillegg til å være en positiv kraft i utviklingen i vårt område. Avisen er en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet, samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter.

Mange av våre lesere, og andre som bor i vårt område, engasjerer seg og deltar aktivt i lag, foreninger og organisasjoner. Dette skaper gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud. I Lokalavisenes søknadsordning kan de nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Vi støtter både pågående aktiviteter og prosjekter og helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek.

Det gis ikke støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller til rene religiøse eller politiske tiltak.

Alle aviser eid av Amedia foretar tildeling av midler til allmennyttige formål i sine lokalsamfunn. Tildelingene skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.